Samarbetets myserier på Agila Sverige 2015

Samarbete är en svår konst. De flesta organisationer har grava underskott på samarbete. Ännu saknas på många sätt förståelse för vilka mekanismer som driver och uppmuntrar samarbete. På Agila Sverige 2015 pratade jag om samarbetets mystik och gjorde några nedslag i en längre workshop om detta. Bland annat visar jag hur man kan spela ultimatumspelet i storpublik, hur apor reagerar på orättvisor och de fyra pelarna i samarbetets mekanik.

I en uppföljande open space samlade vi också ihop olika praktiker som stödjer samarbetets tekniker.

Samarbetets mekanik
Samarbetets mekanik
Samarbetets praktiker
Samarbetets praktiker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.