Tag Archives: svensk

ScrumMaster på svenska?

Posted on by

Vad borde ScrumMaster heta på svenska, och varför heter det ScrumMaster och inte Scrum Master på engelska?

Enligt en anekdot jag hört så var ursprungsnamnet Scrum Slave, men Ken Schwaber och Jeff Sutherland insåg tidigt att det inte skulle vara så säljande. 🙂

Hur översätter vi då Scrum Master till svenska?

Enligt lexin så har Master har som vanligt en massa översättningar till svenskan, och frågan är vilken av följande synonmyer som man borde fokusera på:

 • Herre, mästare, överman, härskare
 • Lärare, läromästare, lärofader
 • Mästerlig
 • Orginal
 • Styresman, föreståndare

OK, jag spånar ihop några kombinationer så får vi se vad det blir
Scrumherre, Scrumhärskare, Scrumlärare, Scrumläofader, Scrummäster, Scrumoriginal, Scrumstyresman, Scrumföreståndare.

Vilket av dessa? Vi måste nog krypa under skinnet på vad man förknippar för egenskaper med själva ScrumMaster rollen. En ScrumMasters uppgifter är enligt Mike Cohn:

Vara ledningens förlängda hand i projektet

 • Se till att Scrums värderingar och principer följs rigoröst
 • Tar bort hinder
 • Se till att teamet är fullt fungerande och produktivt
 • Möjliggör tätt samarbete mellan alla roller och funktioner
 • Skyddar teamet från externa störningar

Från dessa skulle man kunna tänka sig
Scrumchef, Scrumledningsrepresentant, Scrumpolis, Scrumhinderborttagare, Scrumlagkapten, Scrumfacilitator, Scrumstötdämpare.

Själv tycker jag att en ScrumMasters främsta roll är att främja kommunikation. Och enligt wikipedias artikel om scrum så är en synonym till ScrumMaster facilitator. Facilitator betyder enligt lexin “en person som hjälper andra att diskutera effektivt”, vilket skulle kunna vara en konfliktmedlare eller kanske snarare en diskussionsledare.

Scrummedlare, Scrumdiskussionsledare.

Sen har vi naturligtvis möjligheten att helt enkelt använda en försvenskad variant av ScrumMaster, Scrummaster.

Hur ska jag avgöra det här då, äsch, ni som läst hit får vara med och rösta!
Mejla scrummaster@erudio.se det alternativ nedan som du tycker man borde använda i svenska texter när man pratar om ScrumMaster. När jag fått 100 röster så ska jag redovisa resultatet här. Välj mellan:

 • Scrumherre
 • Scrumhärskare
 • Scrumlärare
 • Scrumläofader
 • Scrummäster
 • Scrumoriginal
 • Scrumstyresman
 • Scrumföreståndare
 • Scrumchef
 • Scrumledningsrepresentant
 • Scrumpolis
 • Scrumhinderborttagare
 • Scrumlagkapten
 • Scrumfacilitator
 • Scrumstötdämpare
 • Scrummedlare
 • Scrumdiskussionsledare.
 • Scrummaster

Förövrigt så heter det ScrumMaster men Produkt Owner, kan det vara så att det är Trade Marked eller något? Har förjäves försökt googla på det men inte hittat något svar, om ni har något, mejla gärna mig på hans.brattberg@crisp.se.