Tag Archives: swedish

Agila Manifestet på Svenska

Posted on by

Nu finns Agila Manifestetsvenska!

Detta dokument skrevs 2001 av 17 experter inom mjukvaruutveckling och startade en ny epok inom branchen. Författarna bakom detta formade samtidigt organisation Agile Alliance med visionen "We support those who explore and apply Agile principles and practices to make the software industry productive, humane, and sustainable."

Som styrelseledamot i Agile Alliance har jag tagit på mig ansvaret att internationalisera manifestet. Mitt mål är att få manifestet översatt till så många språk som möjligt, så tipsa gärna mig om lämpliga översättare till andra språk!

Mer info här: Agile Alliance Translation Program.

Agila Manifestet

Agila principer

Kanban vs Scrum video in Swedish

Posted on by

Here’s a video recording of my 10 minute lightning talk "Kanban vs Scrum, a practical guide" at Agila Sverige June 8, 2009. It is basically a 10 minute summary of my book "Kanban and Scrum – making the most of both".

NOTE – the recording is in Swedish.

Kanban vs Scrum at Agila Sverige 2009