Continue reading: Agila Manifestet på Svenska

Agila Manifestet på Svenska

Nu finns Agila Manifestet på svenska! Detta dokument skrevs 2001 av 17 experter inom mjukvaruutveckling och startade en ny epok inom branchen. Författarna bakom detta formade samtidigt organisation Agile Alliance med visionen “We support those who explore and apply Agile principles and practices to make the software industry productive, humane, and sustainable.” Som styrelseledamot i

Continue reading
Continue reading: Kanban vs Scrum video in Swedish

Kanban vs Scrum video in Swedish

Here’s a video recording of my 10 minute lightning talk "Kanban vs Scrum, a practical guide" at Agila Sverige June 8, 2009. It is basically a 10 minute summary of my book "Kanban and Scrum – making the most of both". NOTE – the recording is in Swedish.

Continue reading