Continue reading: Detta kan vi på Crisp, vårt tag cloud

Detta kan vi på Crisp, vårt tag cloud

På Crisp har vi skapat ett Google Spreadsheet där varje rad är en teknik eller metod, såsom TDD, Java, JUnit eller Kanban. Sedan har vi en kolumn för varje konsult, där man efter egen bedömning kan skriva siffran 0-5, där 0 betyder att man är helt okunnig, medan Har hört förkortningen, kanske läst en artikel

Continue reading