Detta kan vi på Crisp, vårt tag cloud

På Crisp har vi skapat ett Google Spreadsheet där varje rad är en teknik eller metod, såsom TDD, Java, JUnit eller Kanban. Sedan har vi en kolumn för varje konsult, där man efter egen bedömning kan skriva siffran 0-5, där 0 betyder att man är helt okunnig, medan

  1. Har hört förkortningen, kanske läst en artikel i CS
  2. Har läst eller hört om det, kanske labbat lite, men inte jobbat med det. Känner till styrkor och svagheter.
  3. Kan jobba med det, men behöver handledning
  4. Kan området bra, kan handleda andra
  5. Expert, troligen en av de bästa i landet

Man kan även färga sin ruta:

  • Rött = Totalt ointresserad, vill inte jobba med det
  • Orange = Vill helst inte jobba med det, men i brist på annat så…
  • Gult = Kan tänka mig att jobba med det
  • Ljusgrönt = Vill gärna jobba med teknikområdet
  • Grönt = Brinner för teknikområdet!

Med dessa siffror är det ganska lätt att räkna ut vad vi på Crisp tycker att vi kan bäst. Man kan även gissa vad vi tycker är hett och intressant. Vi bestämde oss för att göra ett tag cloud, där storleken på varje ord motsvarar ungefär hur bra vi kan något, och färgen, från ljust grönt till mörkt blått motsvarar ungefär hur hett ett område är.

Exempelvis är XML/XSD/XSLT skrivet med stora ljusa bokstäver, för vi har brottats med XML och dess kusiner under över 10 års tid, men vi gör helst annat. Samtidigt är git litet och mörkblått. Inte många Crispare har använt det, och ingen kan det bra, men vi inser att det är framtidsteknologi.

Vi har också tagit bort en hel del, helt enkelt för att det är helt ute, såsom Ada, eller för att vi i stort sett bara vet vad det är, men inga detaljer, såsom Jclouds.


Bilden ovan är bara en PNG, vi ska göra en ny i SVG format så fort vi kan, och små detaljer lär ändras, men this is it, detta är vad vi kan på Crisp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.