Continue reading: The Pirate Ship – Growing a great crew: a workshop facilitation guide

The Pirate Ship – Growing a great crew: a workshop facilitation guide

The Pirate Ship is a workshop format that will help you grow amazing teams. It is “speed boat” on steroids. I have now been using it for a couple of years, and the time have come to share this useful and productive format.

I do a lot of workshops with teams. Very often the workshops are about the teams themselves. It can be anything from getting a newly started team up and running to helping a mature and stable team find new inspiration and challenges.

Continue reading

Continue reading: Fysiska förutsättningar för effektivt teamsamarbete

Fysiska förutsättningar för effektivt teamsamarbete

To: English readers, this blogpost is about the ideal team-room, and I might post a translated version later.
Alltför ofta underskattas vikten av den fysiska miljön för effektivt teamsamarbete.
En konsekvens av detta förutom dåligt teamsamarbete är ett enormt och ständigt otillfredställt behov av konferensrum.
Med ett bra team-rum rätt utrustat minimerar detta behov, samtidigt som man får effektiva team. 
I denna bloggpost går jag igenom vilka krav jag tycker man skall ställa på en bra teamarbetsmiljö och hur man uppfyller dem.
The ideal team-room

Continue reading