Tag Archives: translation

Japanese translation of ‘Kanban and Scrum – making the most of both’

Posted on by

My book "Kanban and Scrum – making the most of both" is now available in Japanese. Good work Hiroki Kondo & Midori Daida!

Agile Manifesto open for translation

Posted on by

On behalf of the Agile Alliance I’m happy to announce that the Agile Manifesto is now open for translation! So far it has been translated to Swedish and Japanese, more translations are underway.

See the Agile Manifesto Translation Program for more info & how to contribute.

Agila Manifestet på Svenska

Posted on by

Nu finns Agila Manifestetsvenska!

Detta dokument skrevs 2001 av 17 experter inom mjukvaruutveckling och startade en ny epok inom branchen. Författarna bakom detta formade samtidigt organisation Agile Alliance med visionen "We support those who explore and apply Agile principles and practices to make the software industry productive, humane, and sustainable."

Som styrelseledamot i Agile Alliance har jag tagit på mig ansvaret att internationalisera manifestet. Mitt mål är att få manifestet översatt till så många språk som möjligt, så tipsa gärna mig om lämpliga översättare till andra språk!

Mer info här: Agile Alliance Translation Program.

Agila Manifestet

Agila principer