Concept Cubes

Cubes Crisp blog pic

A while ago I was asked to help out create a checklist for a team, a checklist that could tell something about whether or not a user story was “good enough”. I opened PowerPoint and starting to ponder over how I could help. I immediately realized that a presentation would be boring, shown once and then forgotten, and not invite to curiosity. I put my laptop away and created a cube instead.

A couple of days later I showed it to a friend and colleague (Viktor Sessan, Agile Coach at Spotify), who were also very intrigued by the concept, and we started to talk about how to take this further.

This is the result :-) We believe that if you let an idea loose, and it is a good idea, great things will happen.

read more »

The Agile Meetings Cube

Agile facilitators, be aware, now you are about to be replaced – by a cube. Just kidding. But have you ever felt that your meetings are not on track? Or that you have a hard time doing the elevator pitch for that backlog grooming meeting you would like your team to have? Or do you meeting often ends in thin air? Comes your rescue: The Agile Meeting Cube.

Agile Meetings Cibe

Agile Meetings Cube

The Agile Meeting Cubes gives you purpose, expected outcome and a suggested checklist and possible tools to use for six classical Agile or Scrum Meetings:

  • Release Planning
  • Backlog grooming
  • Sprint Planning
  • Daily Standup
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospective

Download it from conceptcubes.com and do the following:
read more »

Internutbildning hos Lantmännen i Konverteringsoptimering och Digital Design

konverteringsoptimerin och hypoteser på lantmännen

I september höll jag en endagskurs hos Lantmännen i Konverteringsoptimering & Digital Design, som även inkluderade user research, användbarhet och effektstyrning och agil metodik. Den här dagen var starten på en serie utbildningar för Lantmännens centrala IT och marknad samt alla webbansvariga för respektive varumärke.

Tanken på en gemensam grundutbildning föddes i våras av Anette Lovas som är centralt ansvarig för alla Lantmännens 35 EPI-webbar.

I min roll som centralt IT ansvarig för alla EPI-webbar såg jag en möjlighet att bidra med en gemensam kompetensplattform i modern utfallsdriven webbutveckling för att ge alla möjlighet att inte bara förvalta respektive webb, utan också förbättra löpande på ett effektivt sätt. Vi behövde lära oss att använda rätt data som beslutsunderlag för att skapa användarnytta och driva affärsvärde även online. Mia var given som kurshållare för den första delen av utbildningarna med sin erfarenhet inom konverteringsoptimering och effektstyrning samt att hon de senaste åren har hållit många liknande utbildningar på Crisp.

Webbansvariga i våran organisation arbetar väldigt mycket ensamt ute i organisationen och har få gemensamma kontaktytor. Utbildning är också ett sätt att mötas och diskutera hur vi på Lantmännen ska arbeta med våran onlinenärvaro, hitta synergier och utnyttja varandras olika kompetenser. ”

read more »

Agila kontrakt – slides från Devlin 2014 (swe)

Här är mina slides om Agila kontrakt från Devlin 2014.

Jag hoppas det skall inspirera fler företag och myndigheter att börja använda sig av dem, då de medför väsentligt lägre risk än traditionella kontrakt.
(Använder du Agila kontrakt idag – tveka inte att höra av dig!)

Vi har i Sverige dåliga practicies för upphandlingar och har redan halkat efter våra grannländer. Det gör att vi tappar nödvändig konkurrenskraft som vi verkligen behöver för att fortsätta utvecklas i global värld.

agila-kontrakt-slides2

Slutligen vill jag påpeka vikten av att inte bara se till kontraktet utan att ha koll på två andra processer:

  • Hur veta jag var jag skall beställa?
  • Hur utvärderar och väljer jag leverantör

Detta går jag och Mia Kolmodin som framgångsrikt hjälpt flera företag med beställning igenom på vår kurs “Certifierad Agil Beställare (9-10 Mars)”, ett initiativ för att öka kundmognaden vid beställning och upphandling, både för privat och offentlig sektor.

Väl mött – här är slides från presentationen

What is Scrum? (slides from my talk at KTH)

Here are the slides for my talk “What is Scrum?” at KTH (Royal Institute of Technology). It was a guest talk at a course called Projektstyrning. Hoping to inspire young entrepreneurs to plant agile DNA in their companies from the very beginning. Last time I spoke at KTH was 6.5 years ago, that’s when I met the first Spotify team, and I’m really happy to have been able to influence and participate in their journey!

Here are some sample slides from the talk:

What is Scrum? Screen Shot 2014-10-07 at 08.20.00 Don't go overboard with agile

Facilitating the Elephant Carpaccio Exercise

One of the best exercises I know of on how to learn and practice User Story slicing techniques is the so called Elephant Carpaccio exercise. At Spotify it is something of a staple as it it is (often) used when introducing new employees (now a days).

The exercise is about creating a quoting application which includes different markets, tax and discounts. If you have not done this before your initial slices will probably be pretty large. The aha moment is when you realize how SMALL you can actually make them. You can can dry run this exercise by only creating and discussing the backlog. It’s also very friendly to actually do it for real by programing the application; even excel can be used to do that.

Henrik Kniberg has written an excellent guide on how to facilitate this exercise. Here’s my slides based on that presentation to make it a little bit easier to remember and run it in a classroom.

Getting High on Your Own Supply

shared-knowledge

Back in undergraduate school I had an artsy roommate who quickly dropped any intention of attending classes. Soon thereafter he picked up a line cook job at the local diner and took on a nocturnal lifestyle. That lifestyle led to a whole new set of friends who quickly helped him develop a recreational drug habit. To support his new found hobby, my roommate began dealing to his new found comrades and their acquaintances. The temptation of having all of that product around him turned out to be too much though and, soon enough, he was consuming more than he was selling leaving him increasingly in debt to his suppliers. This culminated in a day I’ll never forget. I had to take him to the pawn shop so he could trade his car (his last possession) for cash to get out of that debt. We rode home on the back of my motorcycle (which became our only means of transportation for the duration of our cohabitation). read more »