What is an Agile Tester? Slides from my Sri Lanka talk.

Here are the slides for my talk What is an agile tester from the Colombo Agile Conference in Sri Lanka.

What is an agile tester

read more »

How do you know that your product works? Slides from my Sri Lanka keynote.

Here are the slides for my keynote How do you know that your product works, from the Colombo Agile Conference in Sri Lanka.

Henrik Kniberg

How do you know that your product works

read more »

Slicing cheatsheet

sliced-appleOne of the key challenges for any organization moving to a Lean flow is learning to slice bigger things to small. If you practice this long enough this becomes second nature and you stop thinking about how you do it.  The good news is this skill can be taught and to show the dimensions available for to consider I put together this small cheat sheet.

I use it as a reminder when training product managers, marketing people, architects and senior developers to slice product ideas, projects, market initiatives and architecture changes to smaller pieces. It builds on ideas from Ellen Gottesdiener, Henrik Kniberg and Bill Wake.

Download the slicing cheatsheet.

/Mattias

Consensus slides and speech from Agila Sverige 2014

At Agila Sverige 2014 I talked about consensus, what it is, why it is the basis for creating good and strong decisions that is often already implemented when the decision is finally made. I also talked about the hand signals we use at Crisp to manage our consensus decision process (read more about it here).

Here’s my slides, that contains more on howto facilitate consensus decision making:

read more »

Alla mjukvaruprojekt borde ha en Kodkvast!

- “All kod är en skuld!”
– “Den bästa koden är den kod man inte skriver!”
– “Snabbaste sättet att få upp testtäckningen är att ta bort död kod!”

Jag tror att alla är överens om att det är bra att hålla sin kodbas så liten och kompakt som möjligt. Byggtider hålls korta, testsviter går fort att genomföra, driftsättningar går fort, statisk kodanalys går fort, nya teammedlemmar kommer snabbt in i koden, risken för buggar och sårbarheter hålls nere och så vidare. Kort sagt, man blir mer lättrörlig!

Så alla utvecklingsteam borde ägna tid åt att inte bara skriva ny kod, utan också att faktiskt städa efter sig. Men det är lättare sagt än gjort…
read more »

En guide till Minimum Viable Products

Varje produkt börjar med en idé. Det första man behöver göra är att validera den idén och det görs bäst genom att bygga det minsta möjliga som förklarar den idén och gör idén mätbar. Låt oss kalla det den minsta mätbara förhandstitten.

När man mäter så får man data för att kunna avgöra om idén var bra eller inte. Det vi lär oss av att mäta och utvärdera idén kan vi sedan nyttja för att ta nästa steg, såsom en detalj av idén eller en ny idé baserad på den förra, som vi också behöver mäta och utvärdera. Vi vill validera problemet, målgruppen och möjliga lösningar för att vara säkra på att inget lämnas åt slumpen. Detta blir en lärandeprocess baserad på riktiga resultat. read more »

Slides from Stop Starting Lean Kanban Nordic 2014

Logo LKN14

Had a great day at Stop Starting Start Finishing – Lean Kanban Nordic. It is cool to see how far companies have come in applying Lean in software, especially experimenting with how to tie together the full value chain. Saku Tuominen really challenged us to think make innovation actionable and not put it into a process, I couldn’t agree more, I hope the Lean Kanban community will keep challenging itself and our sourrounding.  There are many great things presented this day, it deserves a summary post in the future.

Together with Susanne Karlsson from SMHI I presented an Enterprise Kanban case study. I hope it can inspire both companies and government departements to adopt end-to-end flow thinking.

Here are the slides  (In Swedish)

Here are the slides (English version)