Yahoo! Pipes

Yahoo har släppt något de kallar Pipes. Har man någon sorts Unix-bakgrund så får man rätt associationer – det är ett sätt att låta data flöda genom olika filter och program för att ge nya data. Det som är spännande med Yahoo Pipes är att den kan hantera vilken WWW data som helst. RSS feeds, Google Base data, vad som helst i stort sett. Med ett visuellt verktyg kan man sedan pipa det hela genom olika verktyg och andra pipes, utan begränsningar, för att sedan publicera datat i en ny URL. Hur som helst så har väldigt många bloggat om det idag. Kan bli stort. Det ser spännande ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.