OpenID verkar ta fart

Det har stått mycket på nätet om OpenID de senaste två månaderna. Det finns ett antal öppna servrar där man kan registrera sitt eget ID som man sedan använder för att identifiera sig på nätet. Det finns även open source OpenID servrar implementerade i flera olika språk som man kan hosta själv. Och nu har Microsoft ställt sig bakom idén. Hoppas bara det inte blir som med Kerberos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.