JavaScript för Java programmerare

Min kollega Daniel Sundman har skapat en mycket bra presentation av JavaScript, utifrån en Java programmerares synvinkel. På vilket sätt är språken olika, vad kan man göra för coola grejer i JavaScript, och hur gör man generellt olika saker i det språket? Det bästa med presentationen är att den är gjord för att köras i Firebug, Firefox JavaScript debugger! Man startar helt enkelt Firebug, öppnar Daniels presentation (som naturligtvis är i HTML format med embeddad JavaScript) och stegar sig igenom den annoterade koden. I konsollen kan man sedan se resultetet. Många gånger sker inte alls det man väntar sig!

Nästa gång jag ska göra något som inte är trivialt i JavaScript kommer jag att fräscha upp mina kunskaper genom att stega mig igenom hans presentation.

Här finns för övrigt en massa annat Crisp material som borde kunna intressera Java programmerare i största allmänhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.