Vilket språk tar oss med i multicore racet?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Alex Blewitt har bloggat med rubriken Programming languages and the multi-core revolution. Han förutspår att ett meddelandebaserat språk utan sidoeffekter, exempelvis Erlang, skulle kunna ge oss det stöd vi behöver för att kunna skriva kod som på ett bra sätt kan utnyttja framtidens multi-core processorer. Vad tror ni?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.