Tag Archives: erlang

Terracotta clustering of Scala Actors

Posted on by

I Scala finns ramverket Actors, som ska vara en nära mappning av Erlangs framgångsrika motsvarighet med samma namn: ett meddelande-baserat ramverk för concurrency. Nu har Jonas Bonér kopplat ihop Scalas Actors med Terracotta, vilket ger oss transparent klustring av dessa Actors!

David Pollak, skaparen av webramverket lift för Scala lät hälsa:

This is most awesome news. I’ll do some work seeing if we can scale Skittr to 50M users on an EC2 cluster.

Jag har ganska svårt att föreställa mig en häftigare applikation: Scala, lift, Actors, Terracotta och EC2. Ring mig om ni har ett Scala-uppdrag i fickan!

Vilket språk tar oss med i multicore racet?

Posted on by

Alex Blewitt har bloggat med rubriken Programming languages and the multi-core revolution. Han förutspår att ett meddelandebaserat språk utan sidoeffekter, exempelvis Erlang, skulle kunna ge oss det stöd vi behöver för att kunna skriva kod som på ett bra sätt kan utnyttja framtidens multi-core processorer. Vad tror ni?