Analys av alliansens FRA-uppgöresle, punkt 8

I Alliansens uppgörelse om FRA-lagen från 25:e september finns 15 punkter beskrivna. Punkt 8 lyder:

Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.

Vad betyder detta? Jag menar att det inte betyder något alls. För det första så måste alla sökningar föregås av ett särskilt tillstånd från en speciell domstol, så vari ligger det speciella här? Måste man fylla i ett speciellt formulär? I så fall vill vi se hur det ser ut! Måste speciella krav vara uppfyllda för att man ska få göra denna typ av sökningar? I så fall vill vi se de kraven. Utan en sådan specificering kan vi som medborgare inte lita på lagen.

Men även om det nu finns ett sådant formulär, eller speciella krav så går de ju enkelt att kringgå. Lägg märke till det lilla ordet "direkt"! Om man indirekt gör en sökning på en specifik person, exempelvis genom att använda sökbegrepp som i praktiken bara passar in på en enda person, så blir ju resultatet detsamma. Istället för att prata om Putin så kan man säga "högsta ledaren i Ryssland" (ingen tror väl något annat).

Och även om man inte ens får göra den typen av indirekta sökningar så kan man söka på en liten grupp. "De två högsta ledarna i Ryssland" ger ju nästan samma resultat.

Min analys är att punkt 8 inte betyder ett smack!

One response on “Analys av alliansens FRA-uppgöresle, punkt 8

  1. Du har fel på en avgörande punkt: överenskommelsen innebär att *inriktningarna* ska domstolsprövas, men inte *sökbegreppen*, utom i fallet fysisk person då.

    Sen håller jag med dig om att det finns många sätt att komma runt detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.