Continue reading: Analys av alliansens FRA-uppgöresle, punkt 11

Analys av alliansens FRA-uppgöresle, punkt 11

I Alliansens uppgörelse om FRA-lagen från 25:e september finns 15 punkter beskrivna. Punkt 11 lyder: En underrättelseskyldighet till enskild införs. I min naivitet trodde jag att det betydde att en individ som felaktigt blev avlyssnad skulle få veta det. Helt fel, visar det sig, enligt interna dokument innifrån alliansen, för ansvaret ligger på oss individer

Continue reading
Continue reading: Analys av alliansens FRA-uppgöresle, punkt 8

Analys av alliansens FRA-uppgöresle, punkt 8

I Alliansens uppgörelse om FRA-lagen från 25:e september finns 15 punkter beskrivna. Punkt 8 lyder: Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd. Vad betyder detta? Jag menar att det inte betyder något alls. För det första så måste alla sökningar föregås av ett särskilt tillstånd från

Continue reading
Continue reading: Nej, FRA debatten är inte över

Nej, FRA debatten är inte över

Många tidningar har basunerat ut påståendet att FRA debatten skulle vara över, eftersom det verkar som om alla inom alliansen var överens om ett antal ändringar. Tack och lov verkar Socialdemokraterna inte köpa det hela. Med lite tur så river de trots allt upp det hela när de vinner nästa val. För det lär de

Continue reading