Lägg ner!


Septembernumret för tidskriften Personal och ledarskap har utvecklingssamtal som tema. Tidskriften är medlemstidning för Sveriges HR-förening och Sveriges ledande tidskrift inom personal och human resources. Inför numret blev jag intervjuad om den frågan eftersom jag som utvecklingschef på Atex Polopoly lade ner utvecklingssamtalen.

Artikeln finns här, men man måste man vara medlem för att komma åt den.

Eftersom texten är lite svår att komma åt bjuder jag på ett par citat från den, som inleds med ingressen:

Peter Antman, konsult på Crisp kallar utvecklingssamtal för ”Tjänstemännens tidsstudieman”. Som utvecklingschef tog han ett drastiskt grepp – och lade ner utvecklingssamtalet.


Varför då kan man fråga sig?

Han menar att utvecklingssamtal i sin traditionella form skär sig mot de så kallade agila värderingarna där teamet är ansvarigt, inre motivation betonas och kontinuerlig återkoppling uppmuntras.

Men vad ska man då ha i stället?

Han förespråkar i stället regelbundna teammöten med korta intervaller som inte är formella och bedömande och att ge möjlighet för individer att prata i enrum med en eventuell chef om behov finns.

På Agila Sverige 2010 höll jag ett blixttal om detta som fortfarande går att hitta på antman.se. Carl Blomberg har sammanfattat föredraget bra på sin blog agilhr.se.

2 responses on “Lägg ner!

  1. Pingback: Antman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.