Agilt ledarskap

Februarinumret av tidskriften VD-tidningen har agilt ledarskap som trendspaning. Tidskriften är riktad till VD:ar och styrelseledamöter med en upplaga på runt 10 000. Den kallar sig själv “Varje VD:s bibel”. Inför numret blev jag intervjuad om min syn på agilt ledarskap.

Eftersom texten är lite svår att komma åt bjuder jag på ett par citat från den, som inleds med ingressen:

Kunden bestämmer. Chefen är coach och medarbetaren har makten och ansvaret. Agilt ledarskap är en filosofi som föddes bland mjukvarutvecklare och som nu sprider sig till andra kunskapsintensiva branscher. Målet? Att öka kundvärdet.


Vilken faktor är viktigast idag?

Sedan länge är vi inne i en kunskapsekonomi, till och med en uppfinningsekonomi, och det är människornas passion som avgör framgången, inte vd eller en enskild mästare. Det säger Peter Antman, konsult och agil coach på Crisp, ett konsultföretag inom mjukvarubranschen.

Vad innebär det?

Cheferna blir en servicefunktion till de som levererar kundvärde och det gäller att de vågar lita på sin personal. Makt och ansvar flyttas till de som jobbar direkt mot kund.

Och så till sist några tips:

  • Lita på dina medarbetare och skapa ett klimat där medarbetarna fattar egna beslut tillsammans och jobbar direkt mot kund.
  • Ha och förmedla en tydlig vision som går utöver att tjäna pengar.
  • Skapa förutsättning för ständig återkoppling. Som medarbetare vill man förstå hur man bidrar till företagets framgång utan att bli bedömd.
  • Ge mindre instruktion och mer inspiration.
  • Mät kundvärde i stället för produktivitet.
  • Mät medarbetarnöjdhet i stället för beläggning.
  • Belöna hela företaget för framgångar, inte bara individer.

Numret finns att köpa som PDF.

One response on “Agilt ledarskap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.