Agila kontrakt – slides från Devlin 2014 (swe)

Här är mina slides om Agila kontrakt från Devlin 2014.

Jag hoppas det skall inspirera fler företag och myndigheter att börja använda sig av dem, då de medför väsentligt lägre risk än traditionella kontrakt.
(Använder du Agila kontrakt idag – tveka inte att höra av dig!)

Vi har i Sverige dåliga practicies för upphandlingar och har redan halkat efter våra grannländer. Det gör att vi tappar nödvändig konkurrenskraft som vi verkligen behöver för att fortsätta utvecklas i global värld.

agila-kontrakt-slides2

Slutligen vill jag påpeka vikten av att inte bara se till kontraktet utan att ha koll på två andra processer:

  • Hur veta jag var jag skall beställa?
  • Hur utvärderar och väljer jag leverantör

Detta går jag och Mia Kolmodin som framgångsrikt hjälpt flera företag med beställning igenom på vår kurs “Certifierad Agil Beställare (9-10 Mars)”, ett initiativ för att öka kundmognaden vid beställning och upphandling, både för privat och offentlig sektor.

Väl mött – här är slides från presentationen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.