Anti-Agile – skapa insikter kring förändringsbehov

Anti-Agile är en av mina favoritövningar att facilitera vid uppdrag hos kund. Använder man denna övningen internt inom en organisation så synliggör man ofta många dysfunktioner som finns inom organisationen; kulturellt, strukturellt och hur man arbetar. Övningen fungerar också väldigt bra som en murbräcka i att bryta tron att allt fungerar så bra som det är, och föreställningen att vi är så agila som vi möjligen kan bli. Det senare är många gånger en utmaning då en stark föreställning om sin egna förträfflighet är ett stort hinder att ta sig över som coach för att få kunder att öppna upp sig för coaching och vägledning i sin arbetssituation. 

Grundidén med övningen är leta efter aspekter som är motsatsen mot det vi vill skapa genom ett agilt angreppssätt, och sedan använda resultatet av detta för att modellera vad som finns inom sitt egna team och/eller organisation. 

Mia Pilebro och jag körde övningen nyligen i det Scrum Master-program som vi leder på Arbetsförmedlingen. Deltagare är 12 stycken teamledaren som vill lära sig mer kring Scrum Master-rollen och de förmågor som denna bär i sin profession. 

Övningen innehöll följande steg:

 • Sammanhang för övningen
 • Skriva lappar
 • Modellera lapparna
 • Reflektion kring resultatet

Sammanhang för övningen

Övningen bygger till stor del på hur bra vi som facilatorer trigger folk att tänka motsatsen till Agile; att fundera på vad det är som faktiskt motverkar att vi kan få ut en positiv effekt av ett agilt arbetssätt och förhållningssätt. Vi gjorde det genom att sätta följande sammanhang:

“Tänk oss en hatt som evil-coach som vi tar på oss i framtiden. Vi har fått ett uppdrag där kunden vill ha hjälp med att förbättra hur de bedriver produktutveckling. Företaget är idag okunnigt kring Agile och arbetssätt inom denna rörelse, så vi har den fantastiska lyxen, och är i den härliga positionen som onda, att kunna få dem dit vi vill!”

Frågan vi har till er som evil-coacher är:

 • Vad kan vi göra så att resultatet blir raka motsatsen mot det vi vill med Agile?

Som vägledning till lappskrivandet gav vi dem också följande fyra mer konkreta frågeställningar:

 • Hur kan teamen jobba för att motverka Agile?
 • Hur kan samarbete mellan team fungera så att vi motverkar Agile?
 • Hur kan en organisation struktureras för att motverka Agile?
 • Vilken kultur kan vi skapa för att motverka Agile?

Övningen blir både roligare och vi får bättre material att arbeta med, ifall man spelar lite teater och försöker skapa en känsla av att vilja skapa motsatsen till Agile. Vi plockade evil-coach metaforen från blog-författaren Evil Coach här på Crisp då den är en klockren hatt för just denna övning 🙂

Skriva lappar

Deltagaren fick sedan under 10 minuter skriva lappar på alla möjliga svar de kom på utifrån frågeställningarna. Vi körde en 1-3-Alla struktur som innebär:

 • enskild brainstorming
 • grupperas ihop i grupper om 3 där dessa presenterar sina individuella  lappar för varandra och sedan försöker de finna nya tillsammans utifrån dessa
 • och till sist presenterar grupperna sitt resultat i helgrupp

Detta är en av mötesformat som ingår i Liberating Structures som hjälper en grupp att både säkerställa input från alla deltagare men också ge dem möjlighet att skapa tillsammans. 

Stämningen var fortfarande väldigt positiv och skojfriskig vid presentationen, där deltagarna pratade utifrån evil-rollen och berättade om saker de skulle föra in hos kunden för att motverka Agile. 

Modellera lapparna

När alla lapparna var presenterade så ritade vi upp en fyrfältare på en angränsande whiteboard. 

 • De två fälten till vänster representerar ett historiskt perspektiv och de två fälten till höger nutid
 • De två övre fälten representerar en hög frekvens (dvs att en sak sker ofta i tiden) och de två undre fälten representerar en låg frekvens (dvs att en sak sker ibland)

Utifrån ovanstående får vi fälten Ofta/Historiskt, Ofta/Nutid, Ibland/Historiskt och Ibland/Nutid.

Målet med fyrfältaren är att utifrån allt det de hittar på under övningen som skadar organisationens möjlighet att skapa värde, synliggöra vad som har funnits tidigare och vad som fortfarande är beskrivande för organisationen idag. 

Gruppen flyttade lapparna in i fyrfältaren där de tyckte de hörde hemma, och de som lämnades kvar representerade sådant gruppen aldrig upplevt här. Resultatet blev som det brukar bli vid denna övning; de flesta lapparna flyttades. Att se detta med egna ögon är alltid en ögonöppnare för deltagarna, där det mesta av allt ont de hittat på, så hade det mesta funnits eller fortfarande finns kvar hos teamen och inom organisationen. 

Reflektion kring resultatet

Att se ett resultat som detta ger väldigt bra insikter kring vilka områden vi har att försöka förändra och förbättra. Dessutom ger övningen i sig bra insikter kring vad Agile faktiskt handlar om och vilka arbetssätt, strukturer och förhållningssätt vi behöver försöka forma för att stärka de agila värderingarna och principerna. Övningen gör Agile mer konkret och skapar ett bra innehåll att diskutera vidare utifrån. 

För att fånga insikter kring resultatet hade vi en gemensam avslutande reflektion kring det som kommit fram, där det var tydligt att övningen skapat en stark vilja för förändring. 

Summering

Anti-agile övningen är en kraftfull övning ifall man behöver synliggöra ett förbättringsbehov inom sitt team eller inom organisationen. Den är också väldigt kraftfull ifall man upplever ett motstånd till att bli coachad utifrån en föreställning att det inte finns så mycket att förbättra. Övningen är också väldigt bra tillsammans med ledningsgrupper i att synliggöra strukturella aspekter som motverkar Agile, områden som de ofta har stor möjlighet att påverka och förändra. Det hjälper dem hitta ett fokus för sitt förbättringsarbete som kan få en stor positiv effekt på en organisations möjlighet att forma en Agil kultur och arbetssätt, och därmed också organisationens möjlighet att skapa de effekter ledningen vill med att anamma dessa. 

4 responses on “Anti-Agile – skapa insikter kring förändringsbehov

 1. Sannerligen en bra övning! Har använt mig av liknande upplägg tidigare. Och det blir en ögonöppnare, om hur inte vill att det ska vara.

  1. Hejsan Katarina. 30-60 minuter, där jag föredrar runt 60 minuter; då finns det tid för lite längre diskussion kring det som kommer fram i övningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.