Continue reading: Anti-Agile – skapa insikter kring förändringsbehov

Anti-Agile – skapa insikter kring förändringsbehov

Anti-Agile är en av mina favoritövningar att facilitera vid uppdrag hos kund. Använder man denna övningen internt inom en organisation så synliggör man ofta många dysfunktioner som finns inom organisationen; kulturellt, strukturellt och hur man arbetar. Övningen fungerar också väldigt bra som en murbräcka i att bryta tron att allt fungerar så bra som det är, och föreställningen att vi är så agila som vi möjligen kan bli. Det senare är många gånger en utmaning då en stark föreställning om sin egna förträfflighet är ett stort hinder att ta sig över som coach för att få kunder att öppna upp sig för coaching och vägledning i sin arbetssituation. 

Continue reading
Continue reading: The Pirate Ship – Growing a great crew: a workshop facilitation guide

The Pirate Ship – Growing a great crew: a workshop facilitation guide

The Pirate Ship is a workshop format that will help you grow amazing teams. It is “speed boat” on steroids. I have now been using it for a couple of years, and the time have come to share this useful and productive format.

I do a lot of workshops with teams. Very often the workshops are about the teams themselves. It can be anything from getting a newly started team up and running to helping a mature and stable team find new inspiration and challenges.

Continue reading

Continue reading: The Agile Meetings Cube

The Agile Meetings Cube

Agile facilitators, be aware, now you are about to be replaced – by a cube. Just kidding. But have you ever felt that your meetings are not on track? Or that you have a hard time doing the elevator pitch for that backlog grooming meeting you would like your team to have? Or do you meeting often ends in thin air? Comes your rescue: The Agile Meeting Cube.

Agile Meetings Cibe
Agile Meetings Cube

The Agile Meeting Cubes gives you purpose, expected outcome and a suggested checklist and possible tools to use for six classical Agile or Scrum Meetings:

  • Release Planning
  • Backlog grooming
  • Sprint Planning
  • Daily Standup
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospective

Download it from conceptcubes.com and do the following:
Continue reading

Continue reading: My Spotify tools

My Spotify tools

Last week i quit my assignment at Spotify. I was there to help and act as a stand-in for Joakim Sundén while he was on paternity leave. He’s now back in the saddle as Agile Coach in the More Than Music Tribe.  I had the pleasure to work closely with the Agile Coach Christian Vikström on Spotify and together we have been coaching the Browse, Growth and Customer Support squads. A was also a member of the tribe management team, and together we did some new interesting stuff.
Facilitating from the Back of the Room
It’s has been fascinating and fantastic to work with such dedicated people and a product that has such a traction. Spotify is also really trying to build an awesome and agile organization and culture that can win and sustain in the long run. What is there to do at such a fantastic company? That’s a reasonable question. A lot I discovered. Spotify is shock full of super smart people, but many of them has not worked there for long, many of them has not worked long at all, teams have been newly formed and are under constant change. Simply put: even Spotify needs a lot of basic agile coaching.

When I now look back at what we did during these last 8 month I see a lot of tools and experiences that I think others also can find useful. During the next couple of month I will share them through this blog. Hope you will find them useful. Here’s the planned list:

Continue reading

Continue reading: Delagardrivet och upplevelsebaserat lärande

Delagardrivet och upplevelsebaserat lärande

I juni kommer min kollega Jimmy Janlén och jag hålla kurs i deltagardrivet och upplevelsebaserat lärande. Vill vi hjälpa andra att upptäcka och praktisera sätt att skapa sant engagerande och lärande undervisning, presentationer och workshops. Kanske slipper ni då mina egen långa resa bort från katedern.

Kort med verktyg och upplägg från Training from the Back of the Room
Kort med verktyg och upplägg från Training from the Back of the Room

Så vitt jag minns det var jag 24, kanske 25 år. Jag och min vän Göran hade blivit inbjudna att hålla föredrag inför en större samling människor. Det hade jag aldrig gjort förut. Visst var jag van att prata inför andra människor, från seminarierna på universitetet till redaktionsmötena på vår lilla tidsskrift, men inte att hålla tal. Jag gjorde det som kändes säkrast. Jag skrev ett tal och läste sedan upp det.

Förutom att det tog jättelång tid att skriva talet, så kändes det inte bra att stå där och läsa rakt upp och ner. Visst försökte jag läsa med inlevelse och dramatik, ungefär som när man läser högt för barnen, men det kändes ändå inte bra. Höll inte åhörarna på att somna? Lärde de sig alls något? Det går att trollbinda en publik med högläsning, om man berättar en riktigt bra historia. Göran var bra på det, men inte jag. Något behövde jag göra annorlunda.

Continue reading

Continue reading: Ett upplägg för en heldags affärsplanering

Ett upplägg för en heldags affärsplanering

Nyligen så hjälpte jag till med att planera och facilitera en affärsplanering hos en kund. Då jag tycker både utfallet och genomförandet var väldigt bra så kommer här en beskrivning av vad vi gjorde och de olika övningar vi hade. Det var en relativt stor grupp som samlats föra att genomföra den årliga affärsplaneringen, vilket syftade till att utifrån företagets övergripande mål finna vad denna avdelning skall göra under året som kommer. Alla som varit med på dessa tillställningar vet att de kan vara rätt tunga och inte alltid kopplade till medarbetarnas vardag. Jag känner dock att detta tillfälle bröt traditionen, mycket på grund av att de aktuella cheferna fokuserade på att jobba kring det positiva och möjligheter i stället för problem och hinder.

Det var en grupp på 30 personer fördelade i två olika linjegrupper, och huvudmålet var att finna förändringsåtgärder för året som kommer. På vägen mot det målet, en väg som var lika viktig som slutmålet i sig, jobbade gruppen kring sin historia, arbetade fram en mission och sedan en framtidsbild om var de vill vara fem år framåt i tiden.

Continue reading