Tag Archives: cloud

Canned Wicket Examples Updated to Wicket 6

Posted on by

Today I decided to update my canned wicket test examples to the latest version of Wicket.

I still think Wicket is a really nice web framework for the following reasons, primarly.

 1. Hot deploy from the Maven archetype. The quick start setup offered from the Wicket site gives you “change-and-reload” out of the box.
 2. Unit testing framework built in. You test the logic of the web application without resorting to click simulation.
 3. HTML separation. Allows you to work in a tight loop with an interaction designer that can use any HTML editor.
 4. No need for JavaScript. Well, for the basic stuff at least. The examples here all use AJAX.

Using CloudBees for teaching XP practices

Posted on by and

We are doing a course called “Certified Scrum Developer”.  We are of course proud of being one of the few eligible by the Scrum Alliance to hold such a course. But what matters most to us is teaching some modern development practices. The certificate bit is more of a bonus.

Crisp had recently its fifth installment of a code camp, the “Crisp Hack Summit”. It is an occasion for everyone at Crisp to go bananas on some project of their liking. We took the chance to work on the technical platform for the CSD course.  We know from experience that you can loose a lot of valuable lecture time if  the technical environment decides to hassle. Murphy, will you be there?

read more »

Bootstrapping an agile project with continuous deployment using cloudbees

Posted on by

Starting from scratch, this video demos how to quickly get to a fully agile project setup with continuous deployment.

Everything is in the cloud – GIT repo, Jenkins, MongoDB, and the app server. The system deploys automatically with every successful commit.

The app itself is minimal, but does have a simple web interface and a database. The idea is that once you get a “walking skeleton” app like this running in the cloud with continuous deployment, you can get user feedback early and often, and evolve more quickly.


The video demonstrates:

 • iterative development with VERY fast feedback loop
 • a dash of TDD
 • continuous deployment via git & jenkins & cloudbees
 • using eclipse tightly integrated with maven, jetty, and git.
 • the basics of mongo DB
 • the basics of java servlet development (I’ve intentionally avoided using a 3rd party web framework, as this setup will work for any web framework).

Detta kan vi på Crisp, vårt tag cloud

Posted on by

På Crisp har vi skapat ett Google Spreadsheet där varje rad är en teknik eller metod, såsom TDD, Java, JUnit eller Kanban. Sedan har vi en kolumn för varje konsult, där man efter egen bedömning kan skriva siffran 0-5, där 0 betyder att man är helt okunnig, medan

 1. Har hört förkortningen, kanske läst en artikel i CS
 2. Har läst eller hört om det, kanske labbat lite, men inte jobbat med det. Känner till styrkor och svagheter.
 3. Kan jobba med det, men behöver handledning
 4. Kan området bra, kan handleda andra
 5. Expert, troligen en av de bästa i landet

Man kan även färga sin ruta:

 • Rött = Totalt ointresserad, vill inte jobba med det
 • Orange = Vill helst inte jobba med det, men i brist på annat så…
 • Gult = Kan tänka mig att jobba med det
 • Ljusgrönt = Vill gärna jobba med teknikområdet
 • Grönt = Brinner för teknikområdet!

Med dessa siffror är det ganska lätt att räkna ut vad vi på Crisp tycker att vi kan bäst. Man kan även gissa vad vi tycker är hett och intressant. Vi bestämde oss för att göra ett tag cloud, där storleken på varje ord motsvarar ungefär hur bra vi kan något, och färgen, från ljust grönt till mörkt blått motsvarar ungefär hur hett ett område är.

Exempelvis är XML/XSD/XSLT skrivet med stora ljusa bokstäver, för vi har brottats med XML och dess kusiner under över 10 års tid, men vi gör helst annat. Samtidigt är git litet och mörkblått. Inte många Crispare har använt det, och ingen kan det bra, men vi inser att det är framtidsteknologi.

Vi har också tagit bort en hel del, helt enkelt för att det är helt ute, såsom Ada, eller för att vi i stort sett bara vet vad det är, men inga detaljer, såsom Jclouds.


Bilden ovan är bara en PNG, vi ska göra en ny i SVG format så fort vi kan, och små detaljer lär ändras, men this is it, detta är vad vi kan på Crisp.