Lean Startup

Du har en idé om en tjänst.
Hur kan du snabbast och enklast verifiera att någon vill använda den?
Det är vad Lean Start-up handlar om.

Den bärande tanken i Lean Startup är att i en snabb föränderlig värld kan vi inte planera fram en ny tjänst, utan måste via experiment och feedback från verkliga användare verifiera att den är värd att ta fram.

Metoden har följande steg:

Steg

Exempel

Idé – Formulera hypotes(er)

Grannar har behov av att låna av varandra. De saknar forum för att låna.

Bygg – Det minsta du kan tänka dig för att validera dina hypotes(er)*

Sätt upp två listor i din trappuppgång: “Låna”, och “Låna ut”, skriv upp dig själv med några prylar under låna ut.

Mät – Verkligt användande

Antal som skriver upp sig under en helg.

Antal som kontaktar dig under en helg för att låna.

Lär – Utifrån insamlad data

Håller idén? Ska vi göra ett nytt försök i större skala? Eller måste vi om formulera hypoteserna och göra ett nytt experiment?

De olika stegen brukar illustreras med denna bild:

Bild1: Cykeln Bygg-Mät-Lär

Trots ordet “startup” i namnet är detta en metod som lämpar sig så fort du har en idé som du är osäker på ifall marknaden och användarna vill ha eller ej. Det vill säga tämligen ofta. Det kan vara för en ny produkt, eller för en ny Epic.

*I sammanhanget brukar man prata om MVP:er = Minimal Viable Product = Det minsta man kan bygga för att validera sin hypotes.

One response on “Lean Startup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.