Continue reading: Team Success Metrics

Team Success Metrics

Are we successful as a Team? Can we measure that? We look at 10+ areas of team success and how to measure them. Get inspired to choose the metric you need, right now, on your path to high-performing!

Continue reading
Continue reading: The top 3 biggest forecasting and planning errors

The top 3 biggest forecasting and planning errors

In my consulting and training engagements I get to see the impact where planned delivery dates are missed. It’s never because people just aren’t trying or working hard enough. This post gives you my top 3 real reasons traditional Agile planning and the dates produced by them fail.

Number One Reason: The Assumed Start Date is Missed

Sounds obvious right. To give an estimated delivery date you add the estimated duration to a starting date. Rarely do I see anyone track or adjust for the eventual start date for any initiative. Often the definition of “started” isn’t clear. 

Continue reading
Continue reading: The CTO Questions: 10 questions that help you gauge the current state of your tech operations

The CTO Questions: 10 questions that help you gauge the current state of your tech operations

Ever heard this conversation play out? Manager 1: “We should adopt scaling framework Y.” Manager 2: “But scaling framework Y doesn’t have a recipe for baking cookies. So we need to do X.” Manager 3: “Whut? You’re both wrong. We have Agile teams. We’re good!” In fact, each statement above can be wrong. So the

Continue reading
Continue reading: Scrum med flera team

Scrum med flera team

screen-shot-2016-11-09-at-11-14-43

Att organisera flera Scrum team görs på en hel del olika sätt. Här beskriver vi likheter och skillnader mellan några av de ramverk som vi har stött på hos våra kunder och utbildare, LeSS, SAFe och Scrum@Scale.

Gemensamt för LeSS, SAFe och Scrum@Scale

I alla tre ramverken utgår man från att man i botten har vanliga Scrum-team som är tvärfunktionella och självorganiserande.

Man utgår också från att vi alltid försöker bryta ner kraven vertikalt, så att varje inkrement blir så litet som möjligt men ändå kan driftsättas separat.

Underförstått är även att man kör kontinuerlig integration och automatiserad regressionstestning, och  att man efter varje sprint har en produkt som går att driftsätta ifall man så väljer.

Continue reading

Continue reading: Programmer productivity: SP < PR < PP < MP

Programmer productivity: SP < PR < PP < MP

In my experience, when it comes to programming productivity, mob programming beats the rest. Of course the definition of productivity in this context is debatable and these are just my observations. Thus, it is not a proper scientific study but bear with me anyway.

I wish to compare one aspect of productivity, how we work together. I look at single programming, pull requests, pair programming and mob programming.

Continue reading

Continue reading: Lägg ner utvecklingssamtalen – Agil HR i praktiken

Lägg ner utvecklingssamtalen – Agil HR i praktiken

Finns nu i bokform på Leanpub

Detta är den andra posten i en serie om agil HR “from the trenches”.

Del 1: Continuous investment
Del 2: Lägg ner utvecklingssamtalen
Del 3: Lön är rättvis ersättning – inte belöning
Del 4: Släng titlarna
Del 5: Ny kunskap – ett gemensamt ansvar, avsnitt 1
Del 6: Hitta rätt folk – släpp dem lös

Lägg ner utvecklingssamtalen

Första gången jag hörde någon på allvar utmana utvecklingssamtal var på ett seminarie med Jeff Sutherland (Scrums fader). Jag tror det var 2007 eller möjligen 2008. Jag hade då erfarenhet av att sitta i bägge ändarna av utvecklingssamtal.


Som medarbetare kunde jag inte minnas ett enda sådant utvecklingssamtal som verkligen varit meningsfullt. Några hade möjligen varit harmlösa och trevliga samtal, men åtminstone ett par av dem hade varit direkt demotiverande och framförallt minskat mitt förtroende för samtalspartnern: min chef.

Continue reading

Continue reading: Metrics – what to measure? (Agila mätetal i praktiken)

Metrics – what to measure? (Agila mätetal i praktiken)

Here are the slides from my metrics talk “Agila mätetal i praktiken” at Dataföreningen in Stockholm. Lots of very engaged and experienced participants, lots of interesting discussions, thanks for coming!

Continue reading