MOVE! Don’t. Sit. Still.

“Rörelse trumfar stillasittande” är den första och viktigaste av de sex principerna för lärande från Sharon Bowmans bok “Using Brain Science to Make Training Stick”

Att bli certifierad Training From the back of the Room lärare var en resa med många steg och moment. En av uppgifterna bestod av att göra en presentation. Jag valde att göra en presentation just på principen “Movement trumps Sitting” då så drastiskt har förändrat hur jag lär ut och faciliterar övningar och workshops. Vad som än ska göras försöker jag få in rörelse.

Klicka för att se presentationen på SlideShare
Klicka för att se presentationen på SlideShare

Rörelse…

  • skickar massa syre till hjärnan
  • introducerar variation (vilket ökar din uppmärksamhet)
  • dina kognitiva funktioner aktiveras (dvs du processar ny information snabbare)

Den 11-12 April kan du om du vill fånga chansen att lära dig mera om intensivt lärande, om att skapa dynamik, ökad närvaro, engagemang och variation. Jag och Peter Antman ger då kursen “Training from the Back of the Room – Deltagardrivet och upplevelsebaserat lärande” i Crisps kurslokaler.

Kursen är den första svenska anpassningen av Sharon Bowmans framgångsrika bok och kurs, Training from the back of the room.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.