Mattias Skarin

Mattias Skarin

Kanban, Lean and Agile mysteries

Agila kontrakt – slides från Devlin 2014 (swe)

Här är mina slides om Agila kontrakt från Devlin 2014.

Jag hoppas det skall inspirera fler företag och myndigheter att börja använda sig av dem, då de medför väsentligt lägre risk än traditionella kontrakt.
(Använder du Agila kontrakt idag – tveka inte att höra av dig!)

Vi har i Sverige dåliga practicies för upphandlingar och har redan halkat efter våra grannländer. Det gör att vi tappar nödvändig konkurrenskraft som vi verkligen behöver för att fortsätta utvecklas i global värld.

agila-kontrakt-slides2

Slutligen vill jag påpeka vikten av att inte bara se till kontraktet utan att ha koll på två andra processer:

  • Hur veta jag var jag skall beställa?
  • Hur utvärderar och väljer jag leverantör

Detta går jag och Mia Kolmodin som framgångsrikt hjälpt flera företag med beställning igenom på vår kurs “Certifierad Agil Beställare (9-10 Mars)”, ett initiativ för att öka kundmognaden vid beställning och upphandling, både för privat och offentlig sektor.

Väl mött – här är slides från presentationen

Video – product development without the product owner

Crisp’s Youtube channel has made a new release – introducing Concepts.

Concepts is used to let passionate people run with ideas, a different approach than that of traditional product ownership. If you do use in conjunction with a product owner, it allows that person to spend more time on the field with customers.

Ps: The mastermind behind the illustrations -> Jimmy Janlén!

More on concepts: crisp.se/concepts

Try out concepts at The Product Owner Survival Camp, 3-4 Nov

Cheers

/Mattias

Vad du inte visste om LOU – Lagen om offentlig upphandling

(this post will be in Swedish since it is a response to Swedish legislation describing how to sell and buy software. If you still are interested, Google Translate is your best friend :)

LOU – Lagen om offentlig upphandling är fröet till många katastrofer för statliga och kommunala mjukvaruprojekt. Tänkt som ett verktyg för att hushålla väl med statliga medel, genom att konkurrensutsätta erbjudanden bidrar LOU tyvärr till att skapa dåliga förutsättningar för att lyckas med mjukvara.

Det knasiga med LOU är de felaktiga incitamenten: Om vi antar att de funktioner som är användbara är relativt okända i ett tidigt stadium av projektet så är default practice vid användandet av LOU att funktionerna skall specas i början och sedan skall billigast leverantör väljas. Det vanligaste sättet att jämföra leverantörer är att skapa en lång lista av den sammanlagda funktionaliten i deras produkter och sedan låta dem bjuda på minsta kostnad. Inte oväntat kommer vinnande leverantör efter kontraktet’s inskrivande att snabbt flytta på senior kompetens ur projektet till fördel för junior och vips befinner både kunden och leverantören i en långsam dödsdans där kundens användare blir förlorarna.

LOU innehåller dock ett antal möjligheter som du som upphandlare kan nyttja smart.

read more »

Slicing cheatsheet

sliced-appleOne of the key challenges for any organization moving to a Lean flow is learning to slice bigger things to small. If you practice this long enough this becomes second nature and you stop thinking about how you do it.  The good news is this skill can be taught and to show the dimensions available for to consider I put together this small cheat sheet.

I use it as a reminder when training product managers, marketing people, architects and senior developers to slice product ideas, projects, market initiatives and architecture changes to smaller pieces. It builds on ideas from Ellen Gottesdiener, Henrik Kniberg and Bill Wake.

Download the slicing cheatsheet.

/Mattias

Slides from Stop Starting Lean Kanban Nordic 2014

Logo LKN14

Had a great day at Stop Starting Start Finishing – Lean Kanban Nordic. It is cool to see how far companies have come in applying Lean in software, especially experimenting with how to tie together the full value chain. Saku Tuominen really challenged us to think make innovation actionable and not put it into a process, I couldn’t agree more, I hope the Lean Kanban community will keep challenging itself and our sourrounding.  There are many great things presented this day, it deserves a summary post in the future.

Together with Susanne Karlsson from SMHI I presented an Enterprise Kanban case study. I hope it can inspire both companies and government departements to adopt end-to-end flow thinking.

Here are the slides  (In Swedish)

Here are the slides (English version)

A good decision process

A fundamental component for fluid operations is an organization’s ability to solve problems and make decisions. Any change or transformation cannot move faster than it’s ability to make decisions and communicate these. This is key if we realize that living with changes is the future status quo of operations.

Many years ago when I was still at University I got to meat a leader at production facility at Volvo, he asked us,

“How long time does it take from when the management team has made a decision and a worker on the shop floor grasps what this means?”

“Three years”.

Without a doubt, this is way to slow for product development and software. But it puts a finger on the starting point for a normal, traditional company, before any lean or agile transformation begins. So, in order to succeed with a transformation that will challenge existing (often plan based structures) we need a better decision & communication process.

read more »

Slides from Mix-IT

Just back from Mix IT in Lyon. A bit rare to visit a French conference so was cool to meet people from the French community and see what they are up to.

Some reflections:

  • Saw a cool presentation on Prioritizing portfolios using Cost of Delay by Özlem Yüce. No doubt mr Don had an idea or two in there.. Great presentation. Read more about the case here.
  • Talking about serious things has never been easier, attended a Lego / Serious play workshop where the power of being able to talk about something (using physical metaphors) rather than against someone was clearly demonstrated. Looking forward to learn more about this. A great tool in to dismantle sensitive subjects in team environments.

I did my talk on Visualization. Next time will update with more examples. Slides are here.